Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Diên Sầm”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
n
clean up, replaced: chánh → chính (6) using AWB
n (clean up, replaced: thủ lãnh → thủ lĩnh (4) using AWB)
n (clean up, replaced: chánh → chính (6) using AWB)
'''Duyên Sầm''' (chữ Hán: 延岑, ? – 36), tự Thúc Nha, người huyện Trúc Dương, quận Nam Dương, Kinh Châu <ref>Nay là huyện [[Cốc Thành]], [[Hồ Bắc]]</ref>. Ban đầu ông quy thuận chánhchính quyền [[Canh Thủy Đế|Canh Thủy]]; sau đó nổi lên như một thủ lĩnh quân phiệt độc lập, hoạt động ở một dải [[Hán Trung]], [[Kinh Châu]], [[Nam Dương]], rồi bị quân Hán đánh bại, phải nương nhờ Thành Gia đế [[Công Tôn Thuật]] ở đất [[Tứ Xuyên|Thục]]; sau khi Thuật tử thương, Sầm xin hàng nhưng ông và gia quyến vẫn bị Đại tư mã [[Ngô Hán]] tàn sát.
 
==Giai đoạn 23 – 25?==
Năm Canh Thủy đầu tiên (23), Sầm bị [[Lưu Gia]] (dưới quyền Canh Thủy đế) đánh bại ở huyện [[Quan Quân]] thuộc quận Nam Dương, bèn xin hàng. Ông có lẽ đã khởi nghiệp tại Quan Quân, nhưng không rõ là thủ lĩnh hay bộ tướng của quân phiệt nào!? Cũng không có ghi chép về Sầm khi còn phục vụ chánhchính quyền Canh Thủy (cho đến năm 25?).
 
== Giai đoạn 26 – 28==
Năm Kiến Vũ thứ 2 (26), Sầm đánh bại Lưu Gia, chiếm lĩnh [[Nam Trịnh]] thuộc quận Hán Trung (có lẽ ông theo Lưu Gia vào Hán Trung). Tháng 2, tự xưng Vũ An vương. Sầm đuổi theo Lưu Gia, theo hướng tây bắc vào quận [[Vũ Đô]], bị Trụ Công hầu [[Lý Bảo]] (thuộc chánhchính quyền Canh Thủy) đánh bại, chạy về hướng quận [[Thiên Thủy]]. Lưu Gia, Lý Bảo giành lại Nam Trịnh từ tay Công Tôn Thuật, đến đóng đồn ở [[Hà Trì]] thuộc [[Vũ Đô]], rồi tiến xuống Biện, cùng Sầm giao chiến. Ông vào Tán Quan đến Tam Phụ, bị Lưu, Lý bắt kịp ở Trần Thương thuộc quận [[Phù Phong]]. Sầm thua trận ở phía tây [[Trường An]], chạy theo hướng đông đến [[Đỗ Lăng]] thuộc Kinh Triệu Doãn. Lưu, Lý quay sang tấn công quân [[khởi nghĩa Xích Mi]] ở phụ cận Trường An. Tháng 9, Sầm và Lý Bảo liên hiệp đánh bại tướng Xích Mi là Bàng An ở Đỗ Lăng. Sau đó ông đẩy lui Đại tư đồ [[Đặng Vũ]] ở [[Lam Điền]] thuộc Kinh Triệu Doãn.
 
Tháng 4 năm sau (27), Sầm bị tướng Hán là [[Phùng Dị]] đánh bại ở Thượng Lâm Uyển thuộc quận Hữu Phù Phong. Sau đó Dị lại liên hiệp với Đặng Diệp, Vu Khuông đánh bại ông ở huyện Tích thuộc quận Hoằng Nông. Tháng 6, tướng Hán là [[Cảnh Yểm]] đánh bại Sầm ở huyện Nhương thuộc quận Nam Dương. Mặc dù ông chưa thua trận nào quá nặng, không rõ vì sao lại quy thuận thủ lĩnh quân phiệt ở huyện Kỵ (hoặc Kỳ, xem bài viết [[Tần Phong]]) thuộc Nam quận là Sở Lê vương [[Tần Phong]], cùng thủ lĩnh quân phiệt ở [[Di Lăng]] thuộc quận Nam Dương là [[Điền Nhung]] được Phong gả con gái. Cuối năm, Sầm cùng bộ tướng của Tần Phong là Trương Thành bị [[Chu Hỗ]], [[Sái Tuân]] đánh bại ở Đông Dương tụ (làng), huyện Dục Dương thuộc quận Nam Dương, Thành tử trận, ông chạy về chỗ Tần Phong.
Tháng 6 năm thứ 5 (29), quân phiệt Tần Phong bị quân Hán tiêu diệt, Sầm, Nhung đều xin hàng Công Tôn Thuật ở đất Thục. Ông được nhiệm chức Đại tư mã, Nhữ Ninh vương.
 
Năm thứ 6 (30), Kỵ mã đô úy của chánhchính quyền Thành Gia là Kinh Hàm đề nghị lấy Sầm, Nhung chia hương bắc, đông tiến đánh quân Hán, anh em của Thuật và quan viên người Thục can ngăn, Thuật đối với bọn Sầm cũng có điểm nghi kỵ, nên không theo kế hoạch này. Mùa hạ năm ấy, bọn tướng Hán là Lý Thông, Vương Bá, Hầu Tiến tiến đánh Hán Trung, viện quân của Thuật bị phá, nhưng Sầm lại được [[Ngôi Hiêu]] giúp đỡ, đẩy lui quân Hán. Năm thứ 10 (34), con Hiêu là Thuần đầu hàng nhà Hán, quân Hán tập trung tấn công chánhchính quyền Thành Gia ở đất Thục.
 
==Giai đoạn 35 – 36==
Tháng 8 năm thứ 11 (35), Sầm cùng [[Lữ Vị]], [[Vương Nguyên (Đông Hán)|Vương Nguyên]], Công Tôn Khôi đón đánh tướng Hán là [[Sầm Bành]] ở khoảng giữa 2 quận [[Quảng Hán]], [[Kiền Vi]]. Sầm Bành sai [[Tang Cung]] đón đánh quân Thục ở chánhchính diện, còn mình vu hồi tập kích, ở Hoàng Thạch Than, huyện Phù Lăng thuộc Ba quận đánh bại tướng Thục là Hầu Đan, chiếm được Vũ Dương thuộc quận Kiền Vi ngay sau lưng bọn Sầm. Kỵ binh Hán đánh hạ [[Quảng Đô]] thuộc Thục quận, tiền quân cách [[Thành Đô]] mấy chục dặm. Ban đầu, Thuật nghe nói [[Bình Khúc]] thuộc Ba quận có quân Hán, phái Sầm đi đón đánh, nay Sầm Bành xuất hiện ở hậu phương của ông, Thuật cả sợ nói: "Là thần hay sao!?" Đồng thời, Sầm lại bị Tang Cung đánh bại trong trận Trầm Thủy.
 
Tháng 9 năm thứ 12 (36), Sầm khuyên Thuật rằng: "''Nam nhi nên tìm sống trong chết, sao lại ngồi chịu trận! Tiền tài dễ kiếm lắm, không nên tiếc rẻ.''" Thuật đem tài sản ra mộ được 5000 quân cảm tử, giao cho ông. Sầm tập kích Đại tư mã Ngô Hán ở Thị Kiều, Hán ngã xuống nước, nhờ nắm được đuôi ngựa mới thoát chết. Tháng 11, ông ở cửa bắc Thành Đô giao chiến với Tang Cung, thắng liền 3 hiệp, nhưng Thành Gia đế Công Tôn Thuật lại bị trọng thương. Sau khi vào thành, Thuật giao lại quân đội cho Sầm rồi chết. Hôm sau, ông mở cửa đầu hàng Ngô Hán, nhưng Ngô Hán lại diệt tộc của Thuật và Sầm.