Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhan Chân Khanh”

n
Trong niên hiệu Khai Nguyên đời [[Đường Huyền Tông]], ông thi đỗ tiến sĩ, được trao chức Giám sát ngự sử. Được cử đi trấn trị, ông đã xử lý nhiều vụ án oan khuất trong dân chúng, nên được nhân dân hàm ơn, gọi là “mưa Ngự sử”.
 
Năm 753, vì tính cách ngay thẳng, không a dua theo Tể tướng [[Dương Quốc Trung]] (anh [[Dương Quý Phi]]) nên Nhan Chân Khanh bị điều ra làm quan ở quận Bình Nguyên.
 
==Chống An Lộc Sơn==
62.014

lần sửa đổi