Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| DSCL = Danh sách chọn lọc
| CLC = Chất lượng Cao
| A = ĐạtChất loạilượng A
| B | C | Sơ khởi = BàiChất loạilượng {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Sơ khai | Danh sách | Đổi hướng | Sách = Thuộc loạiLoại trang {{{class}}}
| NA = NA
| Định hướng = Thuộc loại trangTrang Định hướng
| Dự kiến = Thuộc loại trangTrang Dự kiến
| #default = {{
#switch: {{NAMESPACE}}
| Thảo luận Thể loại = Thuộc loại trangTrang Thể loại
| Tập tin = Thuộc loại trangTrang Tập tin
| Thảo luận Chủ đề = Thuộc loại trangTrang Chủ đề
| Thảo luận:Sách = Thuộc loại trangTrang Sách
| Thảo luận Wikipedia = Thuộc loại trangTrang {{ #ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox | Bản mẫu | {{ #ifeq: {{{class}}} | bản mẫu | Bản mẫu | Dự án }} }}
| Thảo luận Bản mẫu = Thuộc loại trangTrang {{ #ifeq: {{{class}}} | đổi hướng | Đổi hướng | Bản mẫu }}
| Thảo luận Thành viên = Thuộc loại trangTrang {{ #ifeq: {{{class}}} | bản mẫu | Bản mẫu | NA }}
| #default = Chưa đánh giá
}}

Trình đơn chuyển hướng