Khác biệt giữa các bản “Sächsische Schweiz”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “{{Infobox German district| name=Sächsische Schweiz| state=Saxony| dissolved = 2008-08-01| capital=Pirna| regierungsbezirk=Dresden| area=887,88| popula…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Sächsische Schweiz| state=Saxony| dissolved = 2008-08-01| capital=Pirna| regierungsbezirk=Dresden| area=887,88| popula…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng