Khác biệt giữa các bản “Börde”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “{{Infobox German district| name=Börde| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| capital=Haldensleben| area= 2366 | population= 187.833 |…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Börde| state=Saxony-Anhalt| former regierungsbezirk=Magdeburg| capital=Haldensleben| area= 2366 | population= 187.833 |…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng