Khác biệt giữa các bản “Saalekreis”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “{{Infobox German district| name=Saalekreis| state=Saxony-Anhalt| capital=Merseburg| area=1433| population=203.989| population_as_of=2007-12-31| density=142| carsign=SK| url=[h…”
(Trang mới: “{{Infobox German district| name=Saalekreis| state=Saxony-Anhalt| capital=Merseburg| area=1433| population=203.989| population_as_of=2007-12-31| density=142| carsign=SK| url=[h…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng