Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Trung Quốc”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “{{Infobox company |name=Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc<br>{{nobold|{{lang|zh|中国银行股份有限公司}}}} |logo = File:Bank…”
(Trang mới: “{{Infobox company |name=Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc<br>{{nobold|{{lang|zh|中国银行股份有限公司}}}} |logo = File:Bank…”)
(Không có sự khác biệt)

Trình đơn chuyển hướng