Khác biệt giữa các bản “Sửa đổi hiến pháp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Một '''tu chính án hiến pháp''' (sửa đổi hiến pháp) là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (thí dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt khác với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường.
 
== Các quiquy trình sửa đổi hiến pháp ==
=== Hiến pháp mềm dẻo ===
Một hiến pháp mềm dẻo là một hiến pháp có thể được tu chính (sửa đổi) bằng một hành động đơn giản của ngành lập pháp, giống như cách được dùng để thông qua các luật thông thường. Hiến pháp "không pháp điển hóa" của [[Vương quốc Anh]] gồm có một phần là các luật quan trọng và một phần là các tục lệ không thành văn. Các luật tạo nên hiến pháp Vương quốc Anh có thể được sửa đổi qua một hành động đơn giản của [[Quốc hội Anh|Quốc hội Vương quốc Anh]]. Các hội nghị hiến pháp của Vương quốc Anh (nơi các nghị quyết không thành văn được thảo luận) được triệu tập để tiến hóa về mặt tổ chức theo thời gian. [[Luật cơ bản của Israel]] (Hiến pháp Israel) có thể được tu chính một cách đơn giản tại [[Knesset]] (Quốc hội) của [[Israel]].
 
=== Điều kiện cần thiết đặc biệt trong các liên bang ===
Một tu chính án của [[Hiến pháp Hoa Kỳ|Hiến pháp Mỹ]] phải được thông qua bởi 3/4 tổng số các lập pháp tiểu bang hay hội thảo hiến pháp, đặc biệt được bầu lên tại mỗi tiểu bang trước khi nó có hiệu lực <ref>SomeUsing arguegun thatwithout withthought demographicis now a bad problem in America, and needs to be restricted as soon as possible by such actions as making adult citizens understand changeswhat the baruse originallyof setguns for amendmentcivil purposes is, keeping their gun out of reach of children, and using them at right time, right place, right target; not allowing dealers sell their guns for under-18, psychosis, illegal buyers; and controlling the U.S.racism Constitutionbetween isWhite nowofficers and the tooAfrican highAmerican.</ref>. Tại [[Canada]] các loại tu chính án khác nhau đòi hỏi một sự kết hợp khác nhau các chính quyền tỉnh bang để đại diện một tỷ lệ nào đó dân số quốc gia tán thành.
 
=== Các hệ thống phức tạp ===
5

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng