Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:::Nguồn trang 142 tôi chỉ dùng để chú thích cho mỗi 1 ý là địa chủ phá hoại (và rõ ràng trang này có câu đó), vậy có gì không đúng? Kỳ thực, tôi tin rằng bạn không đọc kỹ cho đến dòng cuối cùng thì đúng hơn[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:06, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:::: Bạn dùng cho 2 nguồn, 1 nguồn có nhắc ''''Giới đại chủ Kulak và tàn dư [[Bạch Vệ]] cũng lợi dụng tâm lý bất mãn của nông dân để tuyên truyền họ tiến hành hoạt động phá hoại các nông trang tập thể''' nhưng nó chả có liên quan gì hết, đừng suy diễn. Điểm 2 dùng cho các thành tích của LX trong nông nghiệp cũng không thấy gì hết. Người ta dùng nguồn là nó đúng 80% ý của nguồn trở lên chứ không phải bảo râu ông này cắm cằm bà kia. Một câu biện hộ khó chấp nhận, bạn thử đi hỏi tiến sĩ là thầy của bạn bài làm vậy xem được bao nhiêu điểm? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 09:12, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:::::Phú nông ở Nga thời đấy gọi là KULAK. ThếTên khác nhau nhưng cùng là 1 đối tượng, thế được chưa?[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:14, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
Nhiều thông tin được đưa vào bài nhưng không có trong nguồn. :D [[Thành viên:Rotave|Rotave]] ([[Thảo luận Thành viên:Rotave|thảo luận]]) 08:51, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi