Khác biệt giữa các bản “Lưu Đạo Quy”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Alphama Tool, General fixes)
==Sự nghiệp==
===Chống Sở đế Hoàn Huyền===
Ông là em nhỏ cùng cha khác mẹ của Lưu Tống Vũ đế [[Lưu Dụ]], mẹ ông là [[Tiêu Văn Thọ]].
 
Từ nhỏ Đạo Quy lỗi lạc, có chí lớn, tham gia mưu tính diệt trừ [[Hoàn Huyền]]. Khi ấy [[Hoàn Hoằng]] trấn thủ [[Quảng Lăng]], lấy ông làm Chinh lỗ trung binh tham quân. Lưu Dụ chiếm được kinh thành, Đạo Quy trong thời gian ấy cùng [[Lưu Nghị (Đông Tấn)|Lưu Nghị]], [[Mạnh Sưởng]] chém Hoằng. Huyền thua chạy, ông cùng Lưu Nghị, [[Hà Vô Kị]] đuổi đánh. Vô Kị muốn thừa thắng tấn công [[Giang Lăng]]. Đạo Quy nói: "Đảng họ Hoàn đời đời ở Tây Sở, quân ta ít lại mệt mỏi, còn [[Hoàn Chấn]] dũng trùm ba quân. Hãy dừng binh để bàn bạc kế sách." Vô Kị không nghe, quả nhiên bị Chấn đánh bại. Đài quân bèn lui về Tầm Dương, sửa sang thuyền bè, vũ khí rồi lại tiến lên, bình được Ba Lăng.

Bảng chọn điều hướng