Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thị giác máy tính là một môn học khoa học liên quan đến lý thuyết đằng sau các hệ thống nhân tạo có trích xuất các thông tin từ các hình ảnh. Dữ liệu hình ảnh có thể nhiều dạng, chẳng hạn như chuỗi video, các cảnh từ đa camera, hay dữ liệu đa chiều từ máy quét y học. Thị giác máy tính còn là một môn học kỹ thuật, trong đó tìm kiếm việc áp dụng các mô hình và các lý thuyết cho việc xây dựng các hệ thống thị giác máy tính.
 
Các lĩnh vực con của thị giác máy tính bao gồm tái cấu trúc cảnh, dò tìm sự kiện, [[theo dõi video]], [[nhận diện bố cụcục đối tượng]], học, chỉ mục, [[đánh giá chuyển động]] và [[phục hồi ảnh]].
 
== Các lĩnh vực liên quan ==

Trình đơn chuyển hướng