Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Trìu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
'''Nguyễn Ngọc Trìu''' (born 1926) là một chính khách Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp<ref name=Nongnghiep/>, là Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] các khóa IV, V, VI, và chủ tịch UBND tỉnh [[Thái Bình]].
 
==Tiểu sử==
Tại các Đại hội Đảng IV (1976), V (1982), VI (1986) ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam<ref>http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=&id=BT341044147</ref>.
Khi thống nhất miền Nam năm 1975, ông làm Bí thư tỉnh ủy Thái bình.
Khi thống nhất miền Nam năm 1975, ông làm Bí thư tỉnh ủy Thái bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và từ năm 1979 cho đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp <ref>http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=616</ref> (nay là [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam]]). Trong thời gian ông nắm giữ trọng trách Bộ trưởng Nông nghiệp cũng là giai đoạn khó khăn nhất của [[kinh tế Việt Nam]] nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Ông là người đã thúc đẩy và thực hiện việc Khoán sản, mang lai diện mạo và thành công mới cho một nền Nông nghiệp lạc hậu với tỉ lệ người sản xuất chiếm hơn 80% dân số cả nước lúc bấy giờ.
 
Năm 1977 ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và từ năm 1979 cho đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp <ref>http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=616</ref> (nay là [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam]]). Việc đầu tiên khi Nguyễn Ngọc Trìu nhận chức Bộ trưởng là ra Chỉ thị 339 giải phóng sức sản xuất của trâu, bò. Chỉ thị 339 “cởi trói” cho kinh tế hộ gia đình có quyền nuôi trâu bò không hạn chế số lượng, mở chợ tự do mua bán, giết thịt không cần xin phép, nhập khẩu bò để lai tạo giống tốt. Nhờ đó, chăn nuôi trâu bò nhanh chóng phát triển, chất lượng con giống được cải tạo<ref>http://thethao60s.com/index/1773718/04112008.aspx#ggoD0bBefIdCkBLQ.99</ref>.
Khi thống nhất miền Nam năm 1975, ông làm Bí thư tỉnh ủy Thái bình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và từ năm 1979 cho đến 1987 ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp <ref>http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=616</ref> (nay là [[Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam)|Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam]]). Trong thời gian ông nắm giữ trọng trách Bộ trưởng Nông nghiệp cũng là giai đoạn khó khăn nhất của [[kinh tế Việt Nam]] nói chung và của ngành Nông nghiệp nói riêng. Ông là người đã thúc đẩy và thực hiện việc Khoán sản, mang lailại diện mạo và thành công mới cho một nền Nông nghiệp lạc hậu với tỉ lệ người sản xuất chiếm hơn 80% dân số cả nước lúc bấy giờ.
 
Từ tháng 2, 1987 đến tháng 5, 1988 ông được cử làm Phó Chủ tịch [[Hội đồng Bộ trưởng]]<ref name="Nongnghiep"/> (Phó Thủ tướng) phụ trách mảng Nông - Lâm - Ngư nghiệp và đó ông chuyển sang làm Đặc phái viên cho Thủ tướng<ref>http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-178-TTg-cu-dong-chi-Nguyen-Ngoc-Triu-lam-dac-phai-vien-vb38424t17.aspx</ref> phụ trách miền Tây và Tây [[Miền Nam (Việt Nam)|Nam bộ]].
 
Sau khi về hưu ông đảm nhận chúc vụ Chủ tịch Trung Ương Hội VAC (Hội người làm vườn - một [[tổ chức phi chính phủ]] do chính ông đề xướng và sáng lập ra từ khi còn đương chức Bộ trưởng Nông nghiệp), góp phần rất lớn cho việc nâng cao khả năng phát triển kinh tế nông thôn.Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao Đông, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
==Khen thưởng==
Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao Đông, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
==Chú thích==
{{Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Người Thái Bình]][[Thể loại:Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình]]
[[Thể loại:Phó Thủ tướng Việt Nam]]
[[Thể loại:Chủ tịch tỉnh Việt Nam]][[Thể loại:Huân chương Hồ Chí Minh]]
[[Thể loại:Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng