Khác biệt giữa các bản “Lý Hồng Chương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nhận xét sau của Lương Khải Siêu đủ cho ta thấy tài năng của Lý Hồng Chương: "Lý Hồng Chương dũng cảm hơn Tăng Quốc Phiên, nhẫn nại hơn Tả Tông Đường. Trương Chi Động vốn có thể so với Lý nhưng rốt cuộc lại không bằng Lý".
 
Sau khi ông qua đời, Từ Hi Thái hậu và vua Quang Tự đã khóc rất nhiều. Ông được truy tặng hàm "Thái phó", tước "Nhất đẳng túc nghị hầu", ban tên thụy "Văn Trung" và cho phép cháu nội Lí Quốc Kiệt thừa tập. Ngoài ra, triều đình còn cho lập 10 đền thờ thờ ông ở Bắc Kinh và các tỉnh ông tìnhtừng giữ chức.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng