Khác biệt giữa các bản “Vương Kiến (Bắc Ngụy)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
 
==Cuộc đời và sự nghiệp==
Kiến thiếu thời được gả công chúa. Năm Đăng Quốc đầu tiên (386), được làm Ngoại triều đại nhân, cùng bọn [[Tố Hòa Bạt]] 13 người thay nhau làm Điển thứ sự, tham gia bàn bạc quốc sự. Năm thứ 2 (387), Kiến làm sứ giả đến Hậu Yên, lời lẽ, thần sắc tỏ ra cứng cỏi, được Yên Thế Tổ [[Mộ Dung Thùy]] khâm phục. Trở về được làm Tả đại phu. Kiến tòng chinh các nước, tham gia phá hơn 20 bộ tộc, nhờ công được ban vài mươi nô tỳ, vài ngàn gia súc; tòng chinh [[Lưu Vệ Thần]], sau khi thắng lợi được ban 50 hộ nô lệ thiếu niên <ref>'''Bắc sử''' không chép chi tiết này, '''Ngụy thư''' chép là “''ngũ thiên''” (5000); '''Trương Nguyên Tế, tlđd''' căn cứ số hộ nô tỳ mà các công thần [[An Đồng (Bắc Ngụy)|An Đồng]], [[Lưu Ni]], [[Túc Thạch]] được ban đều ở mức vài mươi, khẳng định chữ “''thiên''” là lầm, phải là “''thập''” mới đúng</ref>, làm Trung bộ đại nhân. <ref name="N1" /> <ref name="N2" />
 
Sau khi quân Ngụy đại thắng quân Hậu Yên ở Tham Hợp Pha, bắt được mười mấy vạn tù binh. Ngụy vương [[Thác Bạt Khuê]] giữ lại một ít có tài năng, rồi triệu tập quần thần bàn bạc phương thức xử lý số còn lại. Kiến đề xuất giết đi, được chư tướng đồng tình, Ngụy vương bèn nghe theo. <ref name="N1" /> <ref name="N2" />
26

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng