Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Nhật ký trong tù”

n
(Ngày viết NHẬT KÝ TRONG TÙ)
 
*Những chi tiết, lập luận cho thấy NKTT được viết trong thời điểm 1942-1943
**Ngoài trang cuối cùng có ghi rõ ngày tháng năm là vào thời điểm 1942-1943, tôi cũng đã dẫn chứng trong nhiều bài thơ giúp xác định được thời điểm 1942-1943. Về thời gian này, có quá nhiều tài liệu xác nhận Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch (chính xác hơn là bộ hạ tướng Trương Phát Khuê) bắt giữ vì bị tình nghi là "gián điệp" (có ghi trong các bài "Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu", "Vãng Nam Ninh"), do đó bị giải đi khắp nơi để xác minh. Lưu ý, ông chỉ bị "tình nghi" nhưng chưa phải là tù phạm, vì vậy, việc ông được giữ quyển sổ và ghi chép bằng chữ Hán là hòanhoàn toàn dễ hiểu.
* Những chi tiết, lập luận cho thấy NKTT được viết trong thời điểm 1932-1933
** Trừ chi tiết mà [http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/05/050520_nhatkytrongtu.shtml BBC] cung cấp thì không thêm được bất cứ luận điểm nào khác. Chưa kể, nếu quả thật thời gian sáng tác là 1932-1933 thì tác giả tập thơ này ắt hẳn là nhà tiên tri thiên tài.