Khác biệt giữa các bản “An Đồng (Bắc Ngụy)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Tổ tiên của Đồng tên Thế Cao, là thị tử (vương tử của thuộc quốc đến [[nhà Hán]] để bồi thị vua Hán) của nước An Tức (tức [[đế quốc Parthia]]) đến [[Lạc Dương]] vào [[đời Hán]]. Hậu duệ của Thế Cao lấy họ là An, trải qua các đời [[Tào Ngụy|Ngụy]], [[Nhà Tấn|Tấn]], tránh loạn đến Liêu Đông, định cư ở đấy.
 
Cha Đồng là Khuất, làm Điện trung lang tướng [[Tiền Yên|nhà Tiền Yên]]. [[Tiền Tần]] diệt [[Tiền Yên]], bạn của Khuất là Công Tôn Quyến có em gái nhập cung nhà Tiền Yên, xuất làm vợ của thủ lĩnh Độc Cô bộ là [[Lưu Khố Nhân]]. Công Tôn thị được Khố Nhân sủng ái, vì thế Công Tôn Quyến có thể buôn bán trong vùng đất mà KhôKhố Nhân kiểm soát. Đồng theo Quyến làm ăn, gặp gỡ [[Thác Bạt Khuê]] đang nương nhờ tại Độc Cô bộ, thấy Khuê có tài tế thế, bèn ở lại phụng sự ông ta. Đồng tính đoan nghiêm minh huệ, nói năng theo lối trường giả.
 
==Phụng sự Đạo Vũ đế==
26

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng