Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Jspeed1310”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |   || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | <small>[[#notes gs1{{tooltip|1]]|Xuống hạng, đổi tên thành Thể Công Viettel.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs2{{tooltip|2]]|Vô địch hạng nhất 2007, lấy lại tên gọi cũ.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs3{{tooltip|3]]|Kết thúc v-league 2009, bộ quốc phòng xóa tên Thể Công, chuyển giao hoàn toàn cho Viettel quản lý.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 2px; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs4{{tooltip|4]]|Thể công (đội hình chính tại V-League)→Câu lạc bộ bóng đá Viettel.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 2px 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs6{{tooltip|6]]|Đội hình dự bị vừa thăng hạng Nhất→Trung tâm bóng đá Viettel.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
| colspan="2" style="border:1px solid #8F8F8F;" | <br />'''[[Trung tâm bóng đá Viettel]]'''<br /><small>(Đội dự bị/hạng nhất)</small> <br />|| &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 2px; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs5{{tooltip|5]]|Câu lạc bộ bóng đá Viettel bị bán cho Thanh Hóa.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs7{{tooltip|7]]|Đổi sang tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Viettel của đội v-league trước. Thi đấu tại giải hạng nhất 2010.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
| width="75px" | || width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs8{{tooltip|8]]|Bán đội hình thi đấu tại giải hạng nhất cho Hà Nội T&T, đổi tên thành câu lạc bộ Hà Nội.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 2px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs10{{tooltip|10]]|Trung tâm bóng đá Viettel tiếp tục hoạt động. Đội hình chính thức của Trung tâm giành được suất thi đấu ở giải hạng Nhì kể từ mùa bóng 2013.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
|-
|-
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0px 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 2px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |<small>[[#notes gs9{{tooltip|9]]|Chuyển giao cho công ti nhựa Quang Huy, vẫn giữ nguyên tên gọi.}}</small> &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | || width="75px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp; || width="20px" style="border-width: 0px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;" |
| width="75px" style="border-width: 0px 0px 0 0; border-style:solid; border-color:black;" | &nbsp;
| width="75px" | || width="75px" | || width="20px" |
|}
 
<small><small>
<div id="notes gs1"/><sup>1</sup>Xuống hạng, đổi tên thành Thể Công Viettel.
<div id="notes gs2"/><sup>2</sup>Vô địch hạng nhất 2007, lấy lại tên gọi cũ.
<div id="notes gs3"/><sup>3</sup>Kết thúc v-league 2009, bộ quốc phòng xóa tên [[Đội bóng đá Thể Công|Thể Công]], chuyển giao hoàn toàn cho Viettel quản lý.
<div id="notes gs4"/><sup>4</sup>Thể công (đội hình chính tại V-League)→Câu lạc bộ bóng đá Viettel.
<div id="notes gs5"/><sup>5</sup>Câu lạc bộ bóng đá Viettel bị bán cho Thanh Hóa.
<div id="notes gs6"/><sup>6</sup>Đội hình dự bị vừa thăng hạng Nhất→[[Trung tâm bóng đá Viettel]].
<div id="notes gs7"/><sup>7</sup>Đổi sang tên gọi Câu lạc bộ bóng đá Viettel của đội v-league trước. Thi đấu tại giải hạng nhất 2010.
<div id="notes gs8"/><sup>8</sup>Bán đội hình thi đấu tại giải hạng nhất cho Hà Nội T&T, đổi tên thành [[Câu lạc bộ Hà Nội (bóng đá)|câu lạc bộ Hà Nội]].
<div id="notes gs9"/><sup>9</sup>Chuyển giao cho công ti nhựa Quang Huy, vẫn giữ nguyên tên gọi.
<div id="notes gs10"/><sup>10</sup>Trung tâm bóng đá Viettel tiếp tục hoạt động. Đội hình chính thức của Trung tâm giành được suất thi đấu ở giải hạng Nhì kể từ mùa bóng 2013.
</small></small>
 
== Trao tặng ==

Trình đơn chuyển hướng