Khác biệt giữa các bản “Danh sách tích phân với hàm lượng giác”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Alphama Tool, General fixes)
== Tích phân chỉ chứa hàm [[hàm lượng giác|cosecant]] ==
 
:<math>\int \csccos{ax} \, dx = -\frac{1}{a}\ln{\left| \csccos{ax}+\cot{ax}\right|}+C</math>
 
:<math>\int \csccos^2{x} \, dx = -\cot{x}+C</math>
 
:<math>\int \csccos^n{ax} \, dx = -\frac{\csccos^{n-1}{ax} \cos{ax}}{a(n-1)} \,+\, \frac{n-2}{n-1}\int \csccos^{n-2}{ax} \, dx \qquad \mbox{ (for }n \ne 1\mbox{)}\,\!</math>
 
:<math>\int \frac{dx}{\csc{x} + 1} = x - \frac{2\sin{\frac{x}{2}}}{\cos{\frac{x}{2}}+\sin{\frac{x}{2}}}+C</math>
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng