Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bành Dạng”

sửa lại khỏi oan cho Dạng: "vị chúng nhân sở báng huỷ ư Châu mục Lưu Chương" là vì bị người ta nói xấu với Chương chứ Dạng ko nói xấu Chương
Không có tóm lược sửa đổi
(sửa lại khỏi oan cho Dạng: "vị chúng nhân sở báng huỷ ư Châu mục Lưu Chương" là vì bị người ta nói xấu với Chương chứ Dạng ko nói xấu Chương)
Bành Dạng mình dài 8 thước, dũng mạo khôi ngô, tính kiêu ngạo, xem thường mọi người, chỉ kính trọng. Người cùng quận là [[Tần Mật]], từng tiến cử ông với thái thú [[Hứa Tĩnh]].
 
Thời Lưu Chương, Bành Dạng làm quan ở Ích châu, không hơn được chức Thư tá,. sauSau đó lạiông côngbị khaimọi phỉngười bánggièm pha nói xấu với Châu mục [[Lưu Chương (lãnh chúa)|Lưu Chương]], nên bị Chương phạt cắt râu tóc, đày làm nô lệ.
 
Năm 214, [[Lưu Bị]] vào Thục, đang dừng chân trước khi lên bắc đánh [[Trương Lỗ]]. Bành Dạng muốn yết kiến Lưu Bị, bèn đến gặp [[Bàng Thống]]. Bàng Thống với Bành Dạng không quen biết, lại đang có khách, Bành Dạng đi thẳng lên giường của Thống mà nằm, nói với Thống rằng: ''“Đợi khách đi rồi sẽ cùng anh nói chuyện.”''
62.022

lần sửa đổi