Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổ tức”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Cổ tức''' là phần phân chia một phần [[lợi nhuận]] sau thuế cho các [[cổ đông]] của các [[công ty cổ phần]]. Cổ tức có thể được chia bằng tiền hoặc cổ phiếu thêm (chia cổ tức bằng [[cổ phiếu]]).
==Mục đích, ý nghĩa==
Mục đích cơ bản của bất kỳ công việc [[kinh doanh]] nào là tạo ra [[lợi nhuận]] cho những chủ sở hữu của nó, và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này. Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần trong số đó thông thường được tái đầu tư vào việc kinh doanh và được gọi là [[tiền lãi giữ lại]], một phần khác của lợi nhuận được giữ lại để lập các quỹ dự phòng và phần còn lại trong số đó có thể được chi trả cho các [[cổ đông]] như là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc phân bổ lợi nhuận cho các chủ sở hữu, sau tất cả mọi điều, là mục đích chính của kinh doanh.
 
==Xem thêm==
*[[Công ty trách nhiệm hữu hạn]]
*[[Công ty cổ phần]]
*[[Thuế cổ tức]]
*[[Lãi suất cổ tức]]