Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhàn rỗi”

n
→‎Đọc thêm: General Fixes
Không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Đọc thêm: General Fixes)
* Jenkins, John M., and J.J.J. Pigram. 2003. ''Encyclopedia of leisure and outdoor recreation''. London: [[Routledge]]. ISBN 0-415-25226-1.
* Poser, Stefan: [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-20100921499 Freizeit und Technik], [[European History Online]], [[Institute of European History]], 2011, retrieved: 1st of March, 2013.
* Poser, Stefan: [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2011051216 ''Leisure Time and Technology''], [[European History Online]], Mainz: [[Institute of European History]], 2011, retrieved: Octoberngày 25, tháng 10 năm 2011.
* Rojek, Chris, Susan M. Shaw, and A.J. Veal (Eds.) (2006) ''A Handbook of Leisure Studies''. Houndmills, UK: [[Palgrave Macmillan]].