Khác biệt giữa các bản “Lắk”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
 
== Hành chính ==
 
 
Liên Sơn
{|
Thị trấn
 
* Liên Sơn
|
Các xã:
* Bông Krang
* Buôn Tría
* Buôn Triết
* [[Đắk Liêng]]
* [[Đắk Nuê]]
* Xã Ea R'Bin
|}
|* [[Đắk Phơi|Dắk Phơi]]
* Krông Nô
* [[Nam Ka]]
* Yang Tao
|}
 
*== Kinh tế ==
Bông Krang
 
Buôn Tría
 
Buôn Triết
 
[[Đắk Liêng]]
 
[[Đắk Nuê]]
 
Xã Ea R'Bin
|[[Đắk Phơi|Dắk Phơi]]
 
Krông Nô
 
[[Nam Ka]]
 
Yang Tao
|}
* Kinh tế
Đây là một vựa lúa của tỉnh. Có hai hồ lớn tự nhiên là [[hồ Lắk]] và [[hồ Buôn Triết]]. Có hai khu [[rừng đặc dụng]] là: [[Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Kar]] và [[rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ Lắk]]. [[Biệt điện Bảo Đại (hồ Lắk)|Biệt điện Bảo Đại]] xây từ năm [[1956]] trên một quả đồi nằm ven hồ Lắk.
 

Trình đơn chuyển hướng