Khác biệt giữa các bản “Bruxelles”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n (→‎Khí hậu: sửa)
|Nov mean C = 6.8
|Dec mean C = 3.9
|year mean C = 10.5
|Jan low C = 0.7
|Feb low C = 0.7
|Dec record low C = -17.7
|year record low C = -21.1
|Jan humidity = 86.6
|Feb humidity = 82.5
|Mar humidity = 78.5
|Apr humidity = 72.5
|May humidity = 73.2
|Jun humidity = 74.1
|Jul humidity = 74.3
|Aug humidity = 75.5
|Sep humidity = 80.9
|Oct humidity = 84.6
|Nov humidity = 88.2
|Dec humidity = 88.8
|year humidity =80
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 76.1
|Feb precipitation mm = 63.1
|Dec precipitation mm = 81.0
|year precipitation mm = 852.4
|unit precipitation days = 1.0 mm
|Jan precipitation days = 19.2
|Feb precipitation days = 16.3
|Nov precipitation days = 18.8
|Dec precipitation days = 19.3
|year precipitation days = 199.0
|Jan snow days= 5,.2
|Feb snow days= 5,.9
|Mar snow days= 3,.2
|Apr snow days= 2,.4
|May snow days= 0,.4
|Jun snow days= 0.0
|Jul snow days= 0.0
|Aug snow days= 0.0
|Sep snow days= 0.0
|Oct snow days= 0.0
|Nov snow days= 2,.4
|Dec snow days= 4,.6
|year snow days= 24,.1
|Jan sun = 59
|Feb sun = 77
|Mar sun = 114
|Apr sun = 159
|May sun = 191
|Jun sun = 188
|Jul sun = 201
|Aug sun = 190
|Sep sun = 143
|Oct sun = 113
|Nov sun = 66
|Dec sun = 45
|Yearyear sun = 1546
|source 1 = KMI/IRM<ref name=eather1>{{chú thích web
| url =http://www.meteo.be/meteo/view/fr/360361360955-ParametresNormales+mensuelles.html | title =Monthly normals for Uccle, Brussels | accessdate =11 June 2012
| publisher =KMI/IRM | language = }}</ref>
|date=June 2012
702

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng