Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
(revert Vanhiep.hus - copy từ http://100years.vnu.edu.vn:8080/BTDHQGHN/Vietnamese/C1787/2006/01/N7252/)
Đại học Tổng hợp Hà Nội thành lập năm [[1956]], là một trường đại học [[khoa học cơ bản]] đa ngành, đa lĩnh vực. Địa điểm của trường tại 19 phố Lê Thánh Tông - Hà Nội, vốn trước [[Cách mạng tháng Tám]], là địa điểm của trường [[Đại học Đông Dương]], do [[kiến trúc sư]] [[người Pháp]] là [[Ernest Hébrard]] thiết kế năm 1926. Hiệu trưởng đầu tiên của trường là ông [[Ngụy Như Kon Tum]].
 
Năm [[1993]] chính phủ Việt Nam trên cơ sởđã tổ chức, sắp xếp lại 3 trường đại học lớn ở [[Hà Nội]]: Đại học Tổng hợp Hà Nội, [[Đại học Sư phạm Hà Nội I]] và [[Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội]] thành một trường lấy tên [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
Hiện tại, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm trường [[Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Khoa học Tự nhiên]], trường [[Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn]], [[Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Công nghệ]], trường [[Đại học Ngoại ngữ Hà Nội]]|trường Đại trườnghọc Ngoại ngữ]], [[Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Kinh tế]] và [[Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội|trường Đại học Giáo dục]] [http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=91524&item_id=1630177].
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng