Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thuế gián thu”

sửa lại định nghĩa thuế gián thu
(bổ sung định nghĩa thuế gián thu)
(sửa lại định nghĩa thuế gián thu)
'''Thuế gián thu''' ('''Indirect tax''') là loại [[thuế]] được cộng vào giá, là một bộ phận cấu thành của giá cả [[hàng hóa|hàng hoá]].Thuế gián thu là hình thức thuế gián tiếp qua một đơn vị trung gian (thường là các [[doanh nghiệp]]) để đánh vào [[người tiêu dùng]].Thuế gián thu là [[thuế]] mà người chịu [[thuế]] và người nộp [[thuế]] không cùng là một. Chẳng hạn, [[chính phủ]] đánh thuế vào [[công ty]] ([[công ty]] nộp [[thuế]]) và [[công ty]] lại chuyển [[thuế]] này vào chi phí tính vào giá [[hàng hóa]] và [[dịch vụ]], do vậy đối tượng chịu [[thuế]] là [[người tiêu dùng]] cuối cùng.Cha mẹ ơi hay thiệt.
 
== Các loại Thuế gián thu ==
Người dùng vô danh