Khác biệt giữa các bản “Mã Long (nhà Tấn)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n (AlphamaEditor, General Fixes)
 
==An định Lũng Hữu==
Đầu niên hiệu Thái Khang (280 - 289), triều đình cho rằng quận Tây Bình hoang tàn, cần được chấn hưng, lấy Long làm Bình lỗ hộ quân, Tây Bình thái thú, cho nắm quân bản bộ, lại cấp cho nhannha môn một cánh quân, sai đồn trú Tây Bình. Khi người tộc Thành Hề nhiều lần xâm phạm biên thùy, Long đến, soái quân trấn áp, họ dựa vào địa hình hiểm trở chống lại. Long lệnh cho binh sĩ đều mang theo nông cụ, ra vẻ sắp làm ruộng, người Thành Hề ngỡ quan quân không muốn đánh dẹp nữa, buông lỏng phòng bị. Long thừa cơ tấn công, phá được. Trong suốt thời gian Long nắm quyền, các dân tộc thiểu số không dám xâm phạm.
 
Năm Thái Hi đầu tiên (290), Long được phong Phụng Cao huyện hầu, gia thụ Đông Khương hiệu úy. Khi ấy người Phùng Dực là Lược Dương thái thú Nghiêm Thư có quan hệ thông gia với [[ngoại thích]] [[Dương Tuấn]], ngầm tính kế thay chức của Long, chê bai ông tuổi cao lú lẫn, không nên tiếp tục cầm quân; vì thế triều đình gọi Long về, lấy Thư thay chức của ông. Gặp lúc các tộc [[người Đê]], Khương tập hợp lực lượng, trăm họ kinh hãi, triều đình sợ vùng Quan Lũng nhiễu loạn lần nữa, sai Long nhận lại chức. Sau đó Long mất khi đang ở chức, không rõ khi nào. Mã Long hoạt động trong gần 40 năm từ thời Tam Quốc đến thời Tấn.
 
Con ông là Mã Hàm được kế tự, cũng có tiếng kiêu dũng. Trong loạn Bát vương, Hàm được làm Ưng dương tướng quân, theo Thành Đô vương [[Tư Mã Dĩnh]] tấn công Trường Sa vương [[Tư Mã Nghệ]], bị bộ tướng của Nghệ là Vương Hô đánh bại và giết chết.
433

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng