Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Kiều”

n
(Trang mới: “'''Lưu Kiều''' (chữ Hán: 刘乔, 249 - 311), tự Trọng Ngạn, người quận Nam Dương <ref>Nay là Nam Dương, Hà Nam</ref>, tướng lãnh cu…”)
 
:: Con Nghệ là Lưu Thành, làm đến Đan Dương doãn
 
===Con trai===
* Trưởng tử Lưu Hữu, bị Lưu Côn đánh bại và giết chết
* Lưu Đĩnh, làm đến Dĩnh Xuyên thái thú
 
===Cháu nội===
* Con Đĩnh là [[Lưu Đam]], làm đến Độ chi thượng thư, Tán kỵ thường thị
 
===Chắt nội===
* Con trai của Đam là [[Lưu Liễu]], làm đến Từ, Duyện, Giang 3 châu thứ sử
* Con gái của Đam, không rõ tên, được gả cho [[Hoàn Huyền]]; sau khi Huyền lên ngôi, trở thành hoàng hậu [[Hoàn Sở|nhà Hoàn Sở]]
==Chú thích==
<references />
 
[[Thể loại:Tướng nhà Tấn]]
[[Thể loại:Người Hà Nam (Trung Quốc)]]