Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Cổ Chiên”

không có Liên kết thì dùng Wayback
n (replaced: <references /> → {{tham khảo}}, {{tham khảo}} → {{tham khảo|2}})
(không có Liên kết thì dùng Wayback)
Trên dòng sông Cổ Chiên cũng có nhiều cù lao và cồn như: cù lao Nai, cồn Chen, cồn Dung, cồn Lớn. Các cồn này thuộc về tỉnh [[Bến Tre]].
==Nguồn gốc tên gọi==
Về tên Cổ Chiên cũng có thuyết cho rằng tên sông có liên quan đến một sự kiện lịch sử cuối thế kỷ XVIII. Vào năm 1785, khi bị đại bại ở trận [[Rạch Gầm – Xoài Mút]], tàn quân của [[Nguyễn Ánh]] phải dùng thuyền chạy trốn xuống phía Nam, đến dòng sông này bị thuyền của [[Tây Sơn]] đuổi theo sát quá, quan quân của [[Nguyễn Ánh]] cuống quít, sợ hãi đã làm rơi cả [[trống]] và chiêng lệnh xuống sông (theo từ Hán - Việt, Cổ là cái trống, Chinh là chiêng). Từ sự kiện này, nhân dân địa phương gọi sông Cổ Chiên (do đọc trại từ ''"Cổ Chinh"'' mà ra)<ref>{{chúWayback thích web|title=Sông Cổ Chiên|url=http://web.archive.org/web/20131112075044/http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=46 |title=Sông Cổ Chiên |date=20131112075044 }}</ref>
 
==Chú thích==
94

lần sửa đổi