Khác biệt giữa các bản “Iași”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
+ khi hau
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết bài chất lượng tốt|Link GA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
(+ khi hau)
 
Thành phố này nguyên là [[kinh đô]] của [[Công quốc Moldavia]] suốt thời kỳ [[1564]] đến [[1859]], kinh đô của [[Liên hiệp công quốc Wallachia và Moldavia]] (1859–[[1862]]), kinh đô của [[Vương quốc Romania]] ([[1916]]–[[1918]]). Vì thế, thành phố được xem là biểu tượng của [[lịch sử Romania]]. Nhà sử học [[người Romania]] [[Nicolae Iorga]] từng nói: "Không nên có người Romania nào không biết Iaşi".<ref>[http://www.feaa.uaic.ro/geba/Tourism.html About Iaşi]</ref> Ngày nay, Iaşi là trung tâm [[kinh tế]], [[văn hóa]], [[xã hội]] của vùng [[Moldavia, Romania]].
 
== Khí hậu ==
<div style="width:80%;">
{{Weather box
|location = Iași, Romania
|metric first = Yes
|single line = Yes
| Jan record high C = 16.7
| Feb record high C = 22.5
| Mar record high C = 27.0
| Apr record high C = 31.5
| May record high C = 36.4
| Jun record high C = 38.0
| Jul record high C = 40.0
| Aug record high C = 39.7
| Sep record high C = 38.0
| Oct record high C = 33.9
| Nov record high C = 29.0
| Dec record high C = 19.5
|year record high C = 40.0
|Jan high C = -0.1
|Feb high C = 2.1
|Mar high C = 8.1
|Apr high C = 16.5
|May high C = 22.4
|Jun high C = 25.3
|Jul high C = 26.8
|Aug high C = 26.6
|Sep high C = 22.7
|Oct high C = 16.1
|Nov high C = 8.4
|Dec high C = 2.7
|year high C = 14.8
|Jan mean C = -3.7
|Feb mean C = -1.8
|Mar mean C = 3.0
|Apr mean C = 10.3
|May mean C = 16.1
|Jun mean C = 19.2
|Jul mean C = 20.5
|Aug mean C = 19.9
|Sep mean C = 15.9
|Oct mean C = 10.0
|Nov mean C = 4.3
|Dec mean C = -0.6
|year mean C = 9.4
|Jan low C = -6.9
|Feb low C = -4.8
|Mar low C = -0.8
|Apr low C = 5.2
|May low C = 10.4
|Jun low C = 13.7
|Jul low C = 15.0
|Aug low C = 14.3
|Sep low C = 10.7
|Oct low C = 5.5
|Nov low C = 1.1
|Dec low C = -3.4
|year low C = 5.0
| Jan record low C = -30.6
| Feb record low C = -36.3
| Mar record low C = -22.7
| Apr record low C = -9.4
| May record low C = -3.0
| Jun record low C = 3.5
| Jul record low C = 6.3
| Aug record low C = 4.6
| Sep record low C = -3.5
| Oct record low C = -9.6
| Nov record low C = -21.1
| Dec record low C = -29.5
|year record low C = -36.3
| precipitation colour = green
| Jan precipitation mm = 32
| Feb precipitation mm = 31
| Mar precipitation mm = 31
| Apr precipitation mm = 53
| May precipitation mm = 63
| Jun precipitation mm = 101
| Jul precipitation mm = 83
| Aug precipitation mm = 56
| Sep precipitation mm = 48
| Oct precipitation mm = 25
| Nov precipitation mm = 35
| Dec precipitation mm = 31
|year precipitation mm = 589
|snow colour = green
|Jan snow cm = 11.3
|Feb snow cm = 14.3
|Mar snow cm = 11.9
|Apr snow cm = 6.9
|May snow cm = 0.0
|Jun snow cm = 0.0
|Jul snow cm = 0.0
|Aug snow cm = 0.0
|Sep snow cm = 0.0
|Oct snow cm = 0.7
|Nov snow cm = 10.4
|Dec snow cm = 6.3
|year snow cm =
| unit precipitation days = 1.0 mm
| Jan precipitation days = 6
| Feb precipitation days = 6
| Mar precipitation days = 6
| Apr precipitation days = 8
| May precipitation days = 8
| Jun precipitation days = 9
| Jul precipitation days = 9
| Aug precipitation days = 5
| Sep precipitation days = 5
| Oct precipitation days = 5
| Nov precipitation days = 6
| Dec precipitation days = 7
|year precipitation days = 80
|Jan sun = 69.1
|Feb sun = 77.6
|Mar sun = 127.6
|Apr sun = 170.1
|May sun = 234.9
|Jun sun = 254.7
|Jul sun = 272.8
|Aug sun = 270.1
|Sep sun = 208.0
|Oct sun = 155.8
|Nov sun = 73.0
|Dec sun = 57.3
|year sun = 1971.0
|source 1 = NOAA<ref name= NOAA>{{cite web
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REG_VI/RO/15090.TXT
| title = Iasi Climate Normals 1961-1990
| publisher = [[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
| language = Tiếng Anh
| accessdate = March 21, 2015}}</ref>
|source 2 = Romanian National Statistic Institute (cực độ 1901-2000)<ref name= extremes>{{cite web
| url = http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap1.pdf
| title = AIR TEMPERATURE (monthly and yearly absolute maximum and absolute minimum)
| work = Romanian Statistical Yearbook: Geography, Meteorology, and Environment
| publisher = Romanian National Statistic Institute
| year = 2007
| language = Tiếng Anh
| accessdate = November 27, 2012}}</ref>
|date=August 2010
}}
</div>
 
{{Commons|Iaşi}}
702

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng