Khác biệt giữa các bản “La Rioja, Argentina”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
+ khi hau
n (Alphama Tool, General fixes)
(+ khi hau)
 
Cựu tổng thống [[Isabel Martínez de Perón]] sinh ra ở La Rioja. Cựu tổng thống [[Carlos Menem]] sinh ra gần thành phố này.
 
<div style="width:82%;">
{{Weather box
|location = La Rioja Aero, Argentina (1961–1990)
|single line = yes
|metric first = yes
|Jan record high C = 45.1
|Feb record high C = 43.6
|Mar record high C = 41.4
|Apr record high C = 38.0
|May record high C = 34.4
|Jun record high C = 29.9
|Jul record high C = 37.3
|Aug record high C = 37.3
|Sep record high C = 40.7
|Oct record high C = 41.3
|Nov record high C = 43.1
|Dec record high C = 46.4
|year record high C = 46.4
|Jan high C = 35.0
|Feb high C = 33.3
|Mar high C = 30.4
|Apr high C = 27.2
|May high C = 23.4
|Jun high C = 19.4
|Jul high C = 19.7
|Aug high C = 23.0
|Sep high C = 26.1
|Oct high C = 30.6
|Nov high C = 33.3
|Dec high C = 35.0
|year high C = 28.0
|Jan mean C = 27.4
|Feb mean C = 25.9
|Mar mean C = 23.4
|Apr mean C = 19.8
|May mean C = 15.5
|Jun mean C = 11.1
|Jul mean C = 10.9
|Aug mean C = 14.0
|Sep mean C = 17.8
|Oct mean C = 22.5
|Nov mean C = 25.4
|Dec mean C = 27.2
|year mean C = 20.1
|Jan low C = 20.7
|Feb low C = 19.7
|Mar low C = 17.9
|Apr low C = 14.1
|May low C = 9.6
|Jun low C = 4.9
|Jul low C = 4.4
|Aug low C = 6.5
|Sep low C = 10.3
|Oct low C = 15.2
|Nov low C = 18.2
|Dec low C = 20.3
|year low C = 13.5
|Jan record low C = 10.7
|Feb record low C = 10.7
|Mar record low C = 8.8
|Apr record low C = 1.8
|May record low C = -2.8
|Jun record low C = -4.9
|Jul record low C = -5.4
|Aug record low C = -4.1
|Sep record low C = -0.6
|Oct record low C = 5.0
|Nov record low C = 7.1
|Dec record low C = 7.7
|year record low C = -5.4
|precipitation colour = green
|Jan precipitation mm = 80.1
|Feb precipitation mm = 71.6
|Mar precipitation mm = 54.1
|Apr precipitation mm = 18.4
|May precipitation mm = 7.4
|Jun precipitation mm = 2.6
|Jul precipitation mm = 3.1
|Aug precipitation mm = 5.2
|Sep precipitation mm = 6.5
|Oct precipitation mm = 12.7
|Nov precipitation mm = 43.3
|Dec precipitation mm = 56.6
|year precipitation mm = 361.6
|unit precipitation days = 0.1 mm
|Jan precipitation days = 9
|Feb precipitation days = 8
|Mar precipitation days = 6
|Apr precipitation days = 4
|May precipitation days = 2
|Jun precipitation days = 1
|Jul precipitation days = 1
|Aug precipitation days = 1
|Sep precipitation days = 2
|Oct precipitation days = 2
|Nov precipitation days = 5
|Dec precipitation days = 7
|year precipitation days =
|Jan humidity = 60
|Feb humidity = 65
|Mar humidity = 69
|Apr humidity = 69
|May humidity = 69
|Jun humidity = 68
|Jul humidity = 64
|Aug humidity = 53
|Sep humidity = 49
|Oct humidity = 48
|Nov humidity = 51
|Dec humidity = 55
|year humidity = 60
|source 1 = NOAA<ref name= NOAA>{{cite web
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/RA-III/AG/87217.TXT
| title = La Rioja Aero Climate Normals 1961–1990
| publisher = [[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
| accessdate = March 15, 2015}}</ref>
|source 2 = Servicio Meteorológico Nacional (ngày giáng)<ref>
{{cite web
|url = http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=turismo&id=5&var=larioja
|title = La Rioja Aero
|date = 19 August 2012
|accessdate = 19 August 2012}}</ref>
}}
</div>
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
702

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng