Khác biệt giữa các bản “Quang Sơn, Tam Điệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
*phía nam giáp phường [[Nam Sơn, Tam Điệp|Nam Sơn]], [[tam Điệp|thành phố Tam Điệp]].
*phía tây giáp [[thị xã Bỉm Sơn]], [[Thanh Hóa]].
*phía bắc giáp xã [[Yên Sơn, Tam Điệp|Yên Sơn]], [[tam Điệp|thành phố Tam Điệp]] và 2 xã Phú Long, Quảng Lạc, huyện [[Nho Quan]].
 
==Kinh tế==

Trình đơn chuyển hướng