Khác biệt giữa các bản “Ninh Tốn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Làm quan thời Tây Sơn (1788-1790)===
Năm [[1788]], Bắc Bình Vương [[Nguyễn Huệ]] ra [[Bắc Hà]] diệt [[VũNgô VănThì Nhậm]], rồi cho sắp đặt lại quan chức. Ninh Tốn được phong chức Hàn lâm trực học sĩ, để cùng với [[Nguyễn Thế Lịch]], [[Nguyễn Bá Lân]], [[Nguyễn Du]], [[Phan Huy Ích]] giúp [[Ngô Văn Sở]] và [[Ngô Thì Nhậm]], cai quản đất Bắc.
 
Có các nhận định khác nhau về việc Ninh Tốn ra phục vụ Tây Sơn. Các tác giả của sách Thơ văn Ninh Tốn cho rằng đó là sự thức thời, tuy nhiên sách ''Đại Nam Liệt Truyện''<ref>''Đại Nam Liệt Truyện''</ref> viết "''Ninh Tốn trước trốn tránh không chịu ra, Huệ bắt em là Hương Công lôi ra chém đi để cho Tốn sợ, sau Ninh Tốn mới ra''".
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng