Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Giáo dục tại Việt Nam Cộng hòa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
:Bạn đọc nhưng mà không hiểu và không tiếp thu phần góp ý ở trên. Phần thêm vào của bạn có quá nhiều vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng bài viết (đây là một bài đã được bình chọn là "bài viết chọn lọc"). Chỉ xin chỉ ra vài vấn đề để bạn thấy rõ tại sao: Đoạn đầu, bạn thêm câu "Năm 1974, tỷ lệ người biết đọc biết của Việt Nam Cộng hòa viết ước tính khoảng 70% dân số." Câu này đã có trong đoạn thứ hai của phần Tổng quan, không có lý do gì phải lặp lại và dán vào ngay sau hai câu giới thiệu rất tổng quát về một nền giáo dục và trước phần Tổng quan. Trong đoạn này, từ "nhấn mạnh" là hợp lý; bạn sửa thành "quy định" khiến câu văn mắc lỗi lặp từ một cách không cần thiết. Đoạn thứ hai, bạn thêm vào, có một số thông tin, chi tiết rất cụ thể. Phần thông tin này chỉ thích hợp cho các phần cụ thể ở trong bài (chẳng hạn như các phần nói về các bậc học), chứ hoàn toàn không thích hợp khi đặt ngay sau hai câu giới thiệu đầu bài. Phần Tổng quan, đoạn cuối bạn thêm vào để đó không phù hợp, vì đoạn trước đó đã khép lại phần Tổng quan với những nhận xét tổng quát. Còn nhiều chỗ khác, tôi đã góp ý chung ở trên. Về phần "Chỉ trích", tôi cũng đã nói rõ ở trên. Tôi cho là phần "Đánh giá" đã phản ánh đầy đủ các quan điểm. Nếu bạn cho rằng nó vẫn chưa đủ thì bạn nên viết lại cho gọn ý của mình và thêm vào, chứ không dài dòng và lan man như phần bạn đã thêm vào. Thực ra, bạn không đưa ra bất cứ tài liệu nào mới; phần bạn thêm cũng chỉ lấy từ những tài liệu đã sử dụng trong bài. Tôi sửa bài viết lại cho sát với bản mà cộng đồng đã bình chọn; đoạn cuối tôi thêm vào là để tích hợp một phần nội dung mà bạn muốn thêm. Bạn nên chú ý hơn khi chỉnh sửa những bài viết đã ổn định, nhờ công đóng góp của nhiều người. [[Thành viên:Wkpda|Wkpda]] ([[Thảo luận Thành viên:Wkpda|thảo luận]]) 16:13, ngày 10 tháng 5 năm 2015 (UTC)
::Viêt gọn lại khác hẳn với "xóa đi" bạn nhé. Tôi sẽ khôi phục lại, việc viết gọn lại tôi sẽ làm tiếp. Đừng xóa nữa, thế là không có tinh thần xây dựng chút nào[[Thành viên:Thiettam|Thiettam]] ([[Thảo luận Thành viên:Thiettam|thảo luận]]) 16:19, ngày 10 tháng 5 năm 2015 (UTC)
::Viết gọn là trách nhiệm của bạn, tôi không thể giúp biên tập hết phần bạn thêm vào được. Nếu phần thêm vào ảnh hưởng đến chất lượng bài viết thì tôi hoặc một thành viên nào đó sẽ xóa. [[Thành viên:Wkpda|Wkpda]] ([[Thảo luận Thành viên:Wkpda|thảo luận]]) 16:21, ngày 10 tháng 5 năm 2015 (UTC)
2.097

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng