Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến trúc hệ thống viễn thông di động toàn cầu”

n
→‎Lõi mạng Core Network: đánh vần, replaced: qui định → quy định
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n (→‎Lõi mạng Core Network: đánh vần, replaced: qui định → quy định)
- Quản lý quá trình di động của UE. Cụ thể là SGSN phải biết là UE hiện đang nối kết với thằng Node-B nào tại một thời điểm. Tùy theo UE đang ở mode active (đang liên lạc) hay idle (không liên lạc) mà độ chính xác của thông tin liên quan đến vị trí UE sẽ khác nhau. SGSN sẽ phải quản lý và theo dõi sự thay đổi vị trí (location area identity/ routing area identity) của UE theo thời gian.
 
- Tạo dựng, duy trì và giải phóng các "PDP context" (các thông tin liên quan đến connection của UE mà nó cho phép/quiquy định việc gửi và nhận thông tin của UE)
 
- Nhận và chuyển thông tin từ ngoài mạng data (Internet chẳng hạn) đến UE và ngược lại.