Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Sức khỏe sinh sản”

Trang mới: “Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO):<blockquote>“Sức khỏe tình dục (SKTD) là trạng thái khỏe mạnh về thể chất, tình cảm, tinh th…”
(Trang mới: “Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO):<blockquote>“Sức khỏe tình dục (SKTD) là trạng thái khỏe mạnh về thể chất, tình cảm, tinh th…”)
(Không có sự khác biệt)
22

lần sửa đổi