Khác biệt giữa các bản “Sức khỏe sinh sản”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO):<blockquote>“Sức khỏe tình dục (SKTD) là trạng thái khỏe mạnh về thể chất, tình cảm, tinh th…”)
 
người đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của chính phủ các nước trên thế
giới cũng như của Việt Nam. Nước ta đã có “Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh
sản Việt Nam Giai đoạn 2011-2020”<ref>{3}.</ref>, mục tiêu ghi rõ giảm nhiễm khuẩn đường sinh
sản, nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
 
 
=== Tài liệu tham khảo: ===
# Chính phủ (2001), Quyết định 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 về việc phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Giai đoạn 2001-2010
{1}.  Chính phủ
# Bộ Y tế (2009), Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hà Nội.
(2001), Quyết định 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 về việc phê duyệt
# Bộ Y tế (2011), Chiến lược chămDân sócsốbảoSức vệkhỏe sứcsinh khỏesản nhânViệt dânNam Giai đoạn 20012011-20102020
# Kim Bảo Giang - Hoàng Văn Minh, (2011), “Sự cải thiện kiến thức về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục của công nhân một số nhà máy may công nghiệp t i tỉnh Bình Dương và thành phố H Chí minh sau một năm can thiệp truyền thông”, Tạp chí y học thực hành (759), số 4
 
# Phạm Bá Nha (2012), Viêm nhiễm đường sinh dục, Nxb Y học, Hà Nội
{2}.  Bộ Y tế
# Nguyễn Trung Kiên và cs. (2013), "Tỷ lệ mắc và đặc điểm lâm sàng viêm lộ tuyến cổ tử cung ở phụ nữ 20-44 tuổi trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình", Tạp chí Y học Thực hành (867) – Số 4/2013
(2009), Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hà Nội.
# Đỗ Thị Anh Thƣ và cs. (2009), "Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng biện pháp tránh thai hiện đ i trên phụ nữ có ch ng 15-49 tuổi t i huyện Ninh H a”, Tạp chí Y học Tp. HCM, Tập 13, phụ bản số 1
 
{3}.  Bộ Y tế
(2011), Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam Giai đoạn 2011-2020
 
{4}  Kim Bảo Giang
- Hoàng Văn Minh, (2011), “Sự cải thiện kiến thức về một số bệnh lây truyền qua
đường tình dục của công nhân một số nhà máy may công nghiệp t i tỉnh Bình Dương
và thành phố H Chí minh sau một năm can thiệp truyền thông”, Tạp chí y học thực
hành (759), số 4
 
{5} Phạm Bá Nha
(2012), Viêm nhiễm đường sinh dục, Nxb Y học, Hà Nội
 
{6}  Nguyễn Trung
Kiên và cs. (2013), "Tỷ lệ mắc và đặc điểm lâm sàng viêm lộ tuyến cổ tử
cung ở phụ nữ 20-44 tuổi trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình",
Tạp chí Y học Thực hành (867) – Số 4/2013
 
{7} Đỗ Thị Anh Thƣ và cs. (2009), "Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sử
dụng biện pháp tránh thai hiện đ i trên phụ nữ có ch ng 15-49 tuổi t i huyện
Ninh H a”, Tạp chí Y học Tp. HCM, Tập 13, phụ bản số 1
22

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng