Khác biệt giữa các bản “James Horner”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “James Horner là một nhạc sỹ ==Tiểu sử== James Horner sinh ngày 14 tháng 8 năm 1953 ở Los Angeles, là con trai của nhà thiết kế sản xu…”
(Trang mới: “James Horner là một nhạc sỹ ==Tiểu sử== James Horner sinh ngày 14 tháng 8 năm 1953 ở Los Angeles, là con trai của nhà thiết kế sản xu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng