Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thể loại:Thành viên đọc Kim Dung”

Trang mới: “{{cquote|Nếu trần gian ai ai cũng biết ai, ai còn phải vì ai mà cảm khái|Tản Đà}} Ai vào đây ngồi chung với tớ, ngồi 1 mình buồn qu...”
(Trang mới: “{{cquote|Nếu trần gian ai ai cũng biết ai, ai còn phải vì ai mà cảm khái|Tản Đà}} Ai vào đây ngồi chung với tớ, ngồi 1 mình buồn qu...”)
(Không có sự khác biệt)
4.257

lần sửa đổi