Khác biệt giữa các bản “Tư duy trong hệ thống”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “''Tư duy trong hệ thống: Dẫn nhập'' (tựa tiếng Anh: ''Thinking in Systems: A Primer'') là cuốn sách khoa học thường thức về cách tư du…”
(Trang mới: “''Tư duy trong hệ thống: Dẫn nhập'' (tựa tiếng Anh: ''Thinking in Systems: A Primer'') là cuốn sách khoa học thường thức về cách tư du…”)
(Không có sự khác biệt)
217

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng