Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Bán kính liên kết cộng hóa trị”

AlphamaEditor
(AlphamaEditor)
Về nguyên tắc, tổng hai bán kính liên kết cộng hóa trị bằng chiều dài liên kết cộng hóa trị giữa hai nguyên tử, ''R''(AB) = ''r''(A) + ''r''(B).
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai hóa học}}