Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Nhị thức”

n (General Fixes)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Một nhị thức với lũy thừa được viết là
::<math> (a + b)^n </math>
nhị thức này có thể khai triển bằng các phương pháp của định lý nhị thức, hoặc tương đương, sử dụng [[tam giác Pascal]]. Ví dụ, nhị thức chính phương <math>(p+q)^2</math> có thể biểu diễn bằng cách bình phương số hạng thứ nhất, thêm hai vào tích số hạng thứ nhất và thứ hai, cuối cùng là bình phương số hạng thứ hai, để có <math>p^2+2pq+q^2</math>.
 
* Một ứng dụng đơn giản nhưng thú vị của công thức nhị thức là "công thức (m,n)" để tạo ra [[bộ ba số Pythagore]], với m < n, khi <math>a=n^2-m^2</math>, <math>b=2mn</math>, <math>c=n^2+m^2</math>, thì <math>a^2+b^2=c^2</math>.
6

lần sửa đổi