Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sắp xếp vun đống”

n (clean up, General fixes using AWB)
 
===Vun đống tại đỉnh thứ i===
[[Tập tin:Heap.PNG|nhỏ|500px458x458px|phải]]
Nếu hai cây con gốc <math>2*i</math> và <math>2*i+1</math> đã là đống thì để cây con gốc i trở thành đống chỉ việc so sánh giá trị <math>a[i]</math> với giá trị lớn hơn trong hai giá trị <math>a[2*i]</math> và <math>a[2*i+1]</math>, nếu <math>a[i]</math> nhỏ hơn thì đổi chỗ chúng cho nhau. Nếu đổi chỗ cho <math>a[2*i]</math>, tiếp tục so sánh với con lớn hơn trong hai con của nó cho đên khi hoặc gặp đỉnh lá. (Thủ tục DownHeap trong giả mã dưới đây)
 
16

lần sửa đổi