Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chế Bồng Nga”

Sau khi lên ngôi được thời gian, Chế Bồng Nga nhận thấy quân đội [[nhà Trần]] không còn hùng mạnh như trước nên trong các năm: 1361, 1362, 1365, 1366, đã bốn lần xua quấy nhiễu vùng biên giới Hóa châu của nhà Trần. Dù các tướng biên giới nhà Trần đẩy lui được quân Chiêm nhưng các cuộc cướp phá không chấm dứt nên do đó, [[Trần Dụ Tông]] cử [[Trần Thế Hưng]] làm Thống quân hành khiển đồng tri, [[Đỗ Tử Bình]] làm phó, mang quân đi đánh Chiêm Thành. Tháng 4 ÂL năm 1368, quân Trần tiến vào Chiêm Động (vùng [[Quảng Nam]]). Quân Chiêm đặt phục binh, quân Trần rơi vào chỗ phục kích, bị thua trận.<ref>Whitmore, tr. 188</ref> Trần Thế Hưng bị bắt, Đỗ Tử Bình chạy thoát, mang tàn quân chạy về nước. Nhận thấy binh lực nhà Trần ngày càng sa sút, Chế Bồng Nga mới sai Mục Bà Ma đi sứ sang đòi lại đất Hóa châu nhưng không thành.
 
Năm [[1371]], triều đình nhà Trần xảy ra nội loạn, hoàng tử Trần Phủ lật đổ [[Dương Nhật Lễ]] giành ngôi, tức là vua [[Trần Nghệ Tông]]. Mẹ của Nhật Lễ chạy sang Chiêm Thành xin Chế Bồng Nga đánh Đại Việt trả thù và báo cáo tình hình biên giới và sự suy yếu của nhà Trần. Được dịp, vào tháng 3 năm 1371 ÂL, Chế Bồng Nga tập trung chiến thuyền tiến vào cửa Đại An tấn công Đại Việt. Quân Chiêm vào đến Thái Tô, huyện [[Thọ Xương]]. Quân Trần chống cự không nổi. Theo sử thuật lại, ông ta đi thẳng vào Thăng Long "như đi vào chỗ không người", không nơi nào có quân chống giữ.<ref>Việt Nam sử lược, bản điện tử, tr. 71</ref><ref>Georges Maspero, tr. 93</ref> Vua Nghệ Tông bỏ chạy khỏi kinh đô khiến quân Chiêm vào Thăng Long lấy hết vàng bạc châu báu, bắt cả đàn bà trẻ con rồi đốt sạch cung điện, sách vở. Tháng 3 nhuận năm 1371, Chế Bồng Nga mang quân ra đánh. Quân Chiêm vượt biển đánh vào cửa Đại An,<ref group="Ghi chú">Khoảng xã Quần Liêu, Nghĩa Hưng, [[Nam Định]] hiện nay</ref> tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long. Ngày 27 tháng 3 ÂL, quân Chiêm tiến vào [[Thăng Long]], cướp phá cung điện, bắt phụ nữ, lấy của cải ngọc lụa mang về.
 
Năm sau, vua Chiêm dâng biểu lên vua Minh đế kể tội Đại Việt, trong đó có câu:
24.114

lần sửa đổi