Khác biệt giữa các bản “Piet Mondrian”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
* ''[[Gray Tree]]'' (1911)
* ''Horizontal Tree'' (1911)
* ''Still Life with Ginger Pot I'' (Cubist) (1911) <small>[http://www.guggenheimcollectionguggenheim.org/sitenew-york/artist_work_lg_112_9.htmlcollections/collection-online/artwork/3002 Guggenheim Collection.]</small>
* ''Still Life with Ginger Pot II'' (Simplified) (1912) <small>[http://www.guggenheimcollectionguggenheim.org/sitenew-york/artist_work_lg_112_11.htmlcollections/collection-online/artwork/3001 Guggenheim Collection.]</small>
* ''Apple Tree in Bloom'' (1912)
* ''Eucaliptus'' (1912)
2

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng