Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Cut the Knot”

không có tóm lược sửa đổi
'''Cut-the-knot''' là một [[trang web giáo dục]] truy cập miễn phí được thành lập vào duy trì bởi Alexander Bogomolny, trang web này giới thiệu rất nhiều các chủ đề toán học. Trang web đã được hơn 20 giải thưởng về khoa học và giáo dục. <ref>{{cite web|accessdate=2006-01-18|url=http://www.cut-the-knot.org/awards.shtml|title=Cut-the-Knot's list of awards}}</ref> Trong đó nổi bật là giải thưởng web khoa học của Mỹ năm 2003,<ref>{{cite web|accessdate=2006-01-18|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?articleID=00077DD8-59F2-1ECA-8E1C809EC588EF21|title=Scientific American 2003 Sci/Tech Web Awards: Mathematics}}</ref> giải thưởng web hướng dẫn sử dụng internet của [[Encyclopædia Britannica]] <ref>{{cite web|accessdate=2006-01-18|url=http://www.cut-the-knot.org/awards.shtml|title=Cut-the-Knot's list of awards}}</ref> , và giải thưởng NetWatch cho [[Tạp chí khoa học]] năm 2003. <ref>{{cite journal|volume=285|issue=5424|date=1999-07-02|journal=[[Science (journal)|''Science'' Magazine]]|title=Site Visit: Mathematical Wonders|url=http://www.sciencemag.org/content/vol285/issue5424/netwatch.dtl}}</ref>. Trang web này là nguồn tài liệu tham khảo cho các học sinh, phụ huynh. Các chủ đề được minh họa sinh động và đẹp bởi các [[Applet]].<ref>{{cite web|accessdate=2006-01-18|url=http://www.cut-the-knot.org/manifesto/index.shtml|title=Cut-the-Knot's manifesto}}</ref>
 
Trang web trình bày nhiều chủ đề của toán học và là nguồn tài liệu tham khảo cho các học sinh, phụ huynh. Các chủ đề được minh họa sinh động và đẹp bởi các [[Applet]].<ref>{{cite web|accessdate=2006-01-18|url=http://www.cut-the-knot.org/manifesto/index.shtml|title=Cut-the-Knot's manifesto}}</ref>
 
==Xem thêm==