Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phép nhân”

 
== Lũy thừa ==
:<math>a \times a = a^2</math>
:<math>a \times a \times a = a^3</math>
:<math>a \times a \times a \times ... = a^5</math>
 
 
 
 
 
Khi nhân lặp đi lặp lại, kết quả của phép tính được biết như số mũ. Ví dụ, 2x2x2 được gọi là 2 mũ 3, và biết là 2<sup>3</sup>
 
Người dùng vô danh