Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Dts/core”

Trang mới: “<includeonly><!-- --><span style="{{#ifeq:{{{debug}}}|yes|border:1px solid|display:none}}"><!-- ====================================================================...”
(Trang mới: “<includeonly><!-- --><span style="{{#ifeq:{{{debug}}}|yes|border:1px solid|display:none}}"><!-- ====================================================================...”)
(Không có sự khác biệt)