Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Dts/core”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<includeonly><!-- --><span style="{{#ifeq:{{{debug}}}|yes|border:1px solid|display:none}}"><!-- ====================================================================...”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
= visible part
=============================================================================
-->{{dts/fmtfmtmdy{{{format|}}}
|l={{{link}}}
|o={{#if:{{{2|}}}|m}}{{{Y|}}}