Khác biệt giữa các bản “Quark xuống”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “Down quark là hạt cơ bản, nằm trong gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ nhất. Lý thuyết về Down Quark được đưa ra vào năm 1964 b...”
(Trang mới: “Down quark là hạt cơ bản, nằm trong gia đình fermion, nhóm quark, thế hệ thứ nhất. Lý thuyết về Down Quark được đưa ra vào năm 1964 b...”)
(Không có sự khác biệt)
784

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng