Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

không có tóm lược sửa đổi
(tạm)
Không có tóm lược sửa đổi
|{{#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}| }}[{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề}}}}}}]}}
}}"{{
#if: {{{TitleNote|{{{Chú tựa đề|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{TitleNote|{{{Chú tựa đề}}}}}}
}}
}}